Selective Laser Sintering

Selective Laser Sintering (SLS) valt onder de rapid prototyping technieken. Drie dimensionale vormen worden laagsgewijs opgebouwd uit een poedervormig basis materiaal. Elke laag wordt selectief verhit met behulp van een krachtige laser. Deze plaatselijke verhitting zorgt ervoor dat het materiaal gedeeltelijk smelt en daardoor hecht met het naastgelegen materiaal.

Het laagsgewijs opbouwen uit poeder zorgt voor een ondersteuning van het product tijdens het fabricage proces. Hierdoor hoeft er geen gebruik te worden gemaakt van een apart support materiaal, wat veelal in een later stadium nog verwijdert moet worden (zie fused deposition modeling). Een van de nadelen van deze productietechniek komt hier ook uit voort. Doordat elke laag gevuld wordt met poeder, zullen holle producten compleet gevuld met poeder worden geprint. Voor het verwijderen van dit poeder zal er een uitsparing aanwezig moeten zijn.

Het sinter-proces maakt het mogelijk om met een breed scala aan materialen te werken, waaronder kunststoffen (Polyamide en Polystyreen), metalen (titanium, staal, diverse legeringen), technisch keramiek en gietzand. Afhankelijk van de combinatie materiaal en proces is het mogelijk om een dichtheid van 100% te behalen.

De mechanische eigenschappen van het product zijn sterk representatief voor het gebruikte materiaal. SLS is de laatste jaren dan ook steeds meer terug te vinden bij de kleine serie productietechnieken. Het oppervlak van een SLS-product is veelal matig tot slecht en vraagt vaak om nabehandeling.

Selective Laser Sintering