Spuitgieten

Spuitgieten is een van de meest gebruikte processen bij het vervaardigen van kunststof producten. Bij het proces wordt gebruik gemaakt van granulaat dat in visceuze toestand gebracht wordt door verhitting. Het granulaat dat met een bijna oneindige verscheidenheid verkrijgbaar is wordt gesmolten in een cilinder met schroefplunjer. Deze schroefplunjer spuit bij elke shot onder hoge druk een afgemeten hoeveelheid kunststof in de matrijs.

Temperaturen
De verwerkingstemperatuur van de kunststof is sterk afhankelijk van de gebruikte soort. Deze verwerkingstemperatuur is terug te vinden op de datasheet van het betreffende materiaal. De viscositeit van een gesmolten kunststof is een factor 100 tot 1000 groter dan die van metalen wat een reductie in vormvrijheid oplevert t.o.v. metaal.

Materialen
Met spuitgieten kunnen de volgende materialen worden verwerkt:

Koeling en krimp
De nauwkeurigheid van een product is sterk afhankelijk van de tijd dat het krijgt om te koelen en de gelijkmatigheid ervan. Koelen in matrijzen wordt gedaan door het aanbrengen van koelkanalen in de matrijs. Door hier een koelvloeistof doorheen te laten lopen kan afkoeling versneld worden en gereguleerd worden.
De uitzettingscoëfficient van kunststoffen is hoger dan die van metalen, het verschil is soms wel het twintig voudige (zie LDPE en ijzer (FE)). Dit gegeven zorgt ervoor dat er bij de vormgeving van een kunststof product hier rekening mee moet worden gehouden. Ophopingen van materiaal, bij bv de aanligging van een rib, kunnen ongewenste effecten veroorzaken als inval.

Spuitgieten