Driehoek

Bereken het traagheidsmoment van de doorsnede en het weerstandsmoment van een profiel met driehoekige doorsnede, breedte A en hoogte B. Gebruik dit om doorbuiging of spanning te berekenen in een belast profiel.


A B y y G

\( I_{yy} = \dfrac {AB^{3}}{36} \)

\( W_{yy} = \dfrac {AB^{2}}{24} \)