Rechthoekige vorm

Bereken het traagheidsmoment van een rechthoekige vorm, met breedte A, hoogte B, lengte C en massa m.


z y x A C B y 1

\( I_{xx} = \dfrac {m(B^{2}+C^{2})}{12} \)

\( I_{yy} = \dfrac {m(A^{2}+C^{2})}{12} \)

\( I_{y_{1}y_{1}} = \dfrac {mA^{2}}{12} + \dfrac {mC^{2}}{3}\)

\( I_{zz} = \dfrac {m(A^{2}+B^{2})}{12} \)