Ingeklemde balk, verdeelde belasting tot midden

Bereken hier de doorbuiging of uitwijking van een profiel met een traagheidsmoment van de doorsnede I, lengte l en elasticiteitsmodulus E onder invloed van verdeelde belasting q. Optioneel kan met waarde x de uitwijking op een specifiek punt langs de as van het profiel bepaald worden.


νx νmax θmax l 2 l 2 q

\[ v_{max}=\dfrac {7ql^{4}} {384EI} \]

\[ \theta =\dfrac {ql^{3}} {48EI} \]

\[ v_{(x<=l/2)}=\dfrac {qx^{2}} {24EI} (x^{2}-2lx+1.5l^{2})\]

\[ v_{(x>=l/2)}=\dfrac {ql^{3}} {192EI} (4x-0.5 l)\]