Buisextrusie

Buisextrusie is een variant op het standaard extrudeerproces. Het is geschikt voor het extruderen van buis met relatief kleine wanddikte. In de matrijs is een doorn geplaatst waarlangs het materiaal vloeit. Deze doorn is pal in de extrusierichting geplaatst waardoor het materiaal om de doorn heen vloeit. Deze speciale doorn zorgt voor een hogere nauwkeurigheid.

Buisextrusie