Rapid prototyping

Rapid prototyping is een verzamelbegrip voor het snel (Engels: rapid) vervaardigen van fysieke prototypes. Rapid prototypen gaat uit van virtuele computer informatie, verkregen via het CAD proces, die vertaald wordt in een fysiek product. Deze vertaling vindt op verschillende manieren plaats.

De eerste rapid prototyping-technieken werden, met de komst van krachtige computers, algemeen in 1980 ingevoerd. Werd vroeger het gebruik van rapid prototyping alleen toegepast voor de vervaardiging van het eerste model, nu worden met het rapid prototyping-proces ook kleine series vervaardigd.

Rapid prototyping