Torsie spanning in as

Bereken de spanning (σ) in een ronde as op afstand r vanaf het middelpunt als gevolg van torsie last (T). Het profiel is gedefinieerd in het polair traagheidsmoment(Ip). Het polair traagheidsmoment is terug te vinden in de calculatoren van het traagheidsmoment van de doorsnede.


\( \sigma= \dfrac {Tr}{I_p} \)