Klikvinger, recht, willekeurige doorsnede

Gebruik deze calculator om gedrag en eigenschappen van een klikvinger te berekenen. Bereken de uitwijkkracht, induwkracht en maximale rek bij opgegeven uitwijking en geometrie h, L, b, α en vereiste uitwijking y.>.

Voor de krachtberekeningen wordt gebruik gemaakt van de Secant Modulus Es of de Tangent Modulus. Dit is de modulus die terug te vinden is in de spanning/rek grafiek van het materiaal. Daarnaast is ook de wrijvingscoëfficiënt μ van het materiaal nodig. Denk eraan dat deze vaak hoger is bij gebruik van gelijke materialen.

In deze berekeningen is er van uit gegaan dat het tegendeel niet beweegt/stijf is.


h y L α F I A A A-A g 1 g 2