Polygoon 6 horizontaal

Bereken het traagheidsmoment van de doorsnede en het weerstandsmoment van een profiel met polygonale doorsnede en vlakbreedte A. Gebruik dit om doorbuiging of spanning te berekenen in een belast profiel.


y y G A

\( I_{yy} = \dfrac {4\sqrt{3}A^{4}}{16} \)

\( W_{yy} = \dfrac {5A^{3}}{8} \)