Rechthoek

Bereken het traagheidsmoment van de doorsnede, het polair traagheidsmoment en het weerstandsmoment van een profiel met rechthoekige doorsnede, breedte A en hoogte B. Gebruik dit om doorbuiging of spanning te berekenen in een belast profiel.


A B y y G

\( I_{yy} = \dfrac {AB^{3}}{12} \)

\( I_{p} = \dfrac {AB^{3}+BA^{3}}{12} \)

\( W_{yy} = \dfrac {AB^{2}}{6} \)