Cylinder vorm

Bereken het traagheidsmoment van een cylinder vorm, met breedte A, hoogte B, lengte C en massa m.


z y x r C y 1

\( I_{xx} = \dfrac {mr^{2}}{4} + \dfrac {mC^{2}}{12}\)

\( I_{yy} = \dfrac {mr^{2}}{4} + \dfrac {mC^{2}}{12}\)

\( I_{y_{1}y_{1}} = \dfrac {mr^{2}}{4} + \dfrac {mC^{2}}{3}\)

\( I_{zz} = \dfrac {mr^{2}}{2} \)