Opgelegde balk, puntlast in midden

Bereken hier de doorbuiging of uitwijking van een profiel met een traagheidsmoment van de doorsnede I, lengte l en elasticiteitsmodulus E onder invloed van belasting F. Optioneel kan met waarde x de uitwijking op een specifiek punt langs de as van het profiel bepaald worden.


θmax νx νmax F l 2 l 2

\( v_{max}=\dfrac {\ Fl^{3}} {48EI} \)

\(θ=\dfrac {\ Fl^{2}} {16EI} \)

\(v_{x}=\dfrac {\ Fx} {48EIl} 3l^{2}-x^{2} \)