Opgelegde balk, verdeelde belasting

Bereken hier de doorbuiging of uitwijking van een profiel met een traagheidsmoment van de doorsnede I, lengte l en elasticiteitsmodulus E onder invloed van verdeelde belasting q. Optioneel kan met waarde x de uitwijking op een specifiek punt langs de as van het profiel bepaald worden.


q θmax νx νmax l