Ingeklemde balk, puntlast in midden

Bereken hier de doorbuiging of uitwijking van een profiel met een traagheidsmoment van de doorsnede I, lengte l en elasticiteitsmodulus E onder invloed van belasting F. Optioneel kan met waarde x de uitwijking op een specifiek punt langs de as van het profiel bepaald worden.


νx νmax θmax l 2 l 2 F

\[ v_{max}=\dfrac {5Fl^{3}} {48EI} \]

\[ \theta =\dfrac {Fl^{2}} {8EI} \]

\[if \quad (x <= \dfrac {l}{2})\]\[ v_{(x)}=\dfrac {Fx^{2}} {6EI} (1.5l-x)\]\[if \quad (x > \dfrac {l}{2})\] \[ v_{(x)}=\dfrac {Fl^{2}} {24EI} (3x-0.5l) \]