Ingeklemde balk, momentbelasting

Bereken hier de doorbuiging of uitwijking van een profiel met een traagheidsmoment van de doorsnede I, lengte l en elasticiteitsmodulus E onder invloed van momentbelasting M. Optioneel kan met waarde x de uitwijking op een specifiek punt langs de as van het profiel bepaald worden.


νx νmax θmax l M

\[ v_{max}=\dfrac {Ml^{2}} {2EI} \]

\[ \theta =\dfrac {Ml} {EI} \]

\[ v_{(x)}=\dfrac {Mx^{2}} {2EI}\]