Ingeklemde balk, verdeelde afnemende belasting

Bereken hier de doorbuiging of uitwijking van een profiel met een traagheidsmoment van de doorsnede I, lengte l en elasticiteitsmodulus E onder invloed van verdeelde afnemende belasting q. Optioneel kan met waarde x de uitwijking op een specifiek punt langs de as van het profiel bepaald worden.


q0 νx νmax θmax l

\[ v_{max}=\dfrac {ql^{4}} {30EI} \]

\[ \theta =\dfrac {ql^{3}} {24EI} \]

\[ v_{(x)}=\dfrac {qx^{2}} {120EIl} (10l^{3} - 10xl^{2} + 5lx^{2} - x^{3}) \]