Ingeklemde balk, verdeelde belasting

Bereken hier de doorbuiging of uitwijking van een profiel met een traagheidsmoment van de doorsnede I, lengte l en elasticiteitsmodulus E onder invloed van verdeelde belasting q. Optioneel kan met waarde x de uitwijking op een specifiek punt langs de as van het profiel bepaald worden.


q νx νmax θmax l

\[ v_{max}=\dfrac {ql^{4}} {8EI} \]

\[ \theta =\dfrac {ql^{3}} {6EI} \]

\[ v_{(x)}=\dfrac {qx^{2}} {24EI} x^{2} - 4lx + 6l^{2} \]